Over CHRYSO

CHRYSO is een wereldspeler (actief in meer dan 100 landen) in bouwchemicaliën en ontwikkelt innovatie oplossingen en diensten voor duurzaam bouwen. CHRYSO biedt producten voor cement, beton, chape, decoratief beton, constructiesystemen en industriële toepassingen. Alle ontwikkelingen zijn gericht op het verbeteren van betonprestaties, productie, verwerkbaarheid, esthetiek en duurzaamheid.  

Concrete Technology Belgium verdeelt een uitgebreide reeks innovatieve oplossingen van CHRYSO voor stortklaar en prefab beton.

Veiligheid van iedereen

Bij CHRYSO is ongevalvrij zijn meer dan een doel. Het is prioritair voor iedereen. We moeten steeds handelen met het besef in ons achterhoofd dat ongevalvrij zijn enkel bereikt kan worden door onze dagelijkse beslissingen en acties.

Ondernemen en innoveren

Ondernemen moet centraal staan in ons individueel gedrag en moet ook de motor zijn van samenwerking. Het draait allemaal om het nemen van initiatief, creatief zijn en durven risico’s te nemen. Daarbij hoort een strikte discipline wanneer het gaat over besluitvorming en het uitvoeren van actieplannen. Ons bedrijf is gebouwd op product-innovaties en we willen allemaal onze innovatieve geest gaande houden.

Klant- & resultaat gedreven

We verzekeren allemaal dat wat we doen of van plan zijn te doen echt betekenis heeft voor onze klanten. We blijven ook steeds gefocust op het resultaat.

Ieders verantwoordelijkheid & decentralisatie

Elke medewerker moet volledig vertrouwd zijn met de verantwoordelijkheid die bij zijn job hoort en de beschikbare middelen. Tegelijkertijd moeten onze managementteams werken aan het opbouwen en versterken van een motiverende werksfeer waarin autonomie nooit verward wordt met onafhankelijkheid

Gevoel van menselijke verantwoordelijkheden & gelijke kansen

Het gevoel van menselijke verantwoordelijkheden wordt opgebouwd door dialoog en informatie-uitwisseling, zodat iedereen beseft wat werkt en wat niet.
Onze groep wil haar personeelsleden de kans geven professionele voldoening te verwerven en hen reële vooruitzichten op loopbaanontwikkeling bieden door gelijke kansen voor iedereen te bevorderen.